Festiwal odbywający się 18 i 19 października 2011 r., podobnie jak w latach poprzednich zorganizowano w formule dwóch odmiennych tematycznie konferencji. Tematem przewodnim pierwszej z nich było gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. Obecny na konferencji wiceminister Nalewajk podkreślił znaczenie wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Nakreślił podstawowe problemy związane z racjonalnym gospodarowaniem wodą oraz wskazał na konieczność pilnego wprowadzenia systemowych rozwiązań, mających na celu realną poprawę obecnego stanu organizacyjno-finansowego w tym zakresie.

Drugi dzień Festiwalu odbywał się w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie i poświęcony był tematyce polskiego dziedzictwa kulinarnego. Obydwie konferencje cieszyły się dużym zainteresowaniem i zgromadziły liczne grono uczestników. Dodatkową atrakcją VIII Rolniczego Festiwalu Nauki były stoiska promocyjne jednostek naukowych oraz instytucji pracujących na rzecz rolnictwa.

Festiwal, organizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i Centralną Biblioteką Rolniczą im. Michała Oczapowskiego w Warszawie, odbywał się pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.