Kongres będzie okazją do rozmów na temat wyzwań rolnictwa na Starym Kontynencie. W debacie „Przyszłość rolnictwa europejskiego. Czy obecny kształt WPR i KPS odpowiada oczekiwaniom rolników i mieszkańców obszarów wiejskich?” udział wezmą przedstawiciele polityki na czele z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henrykiem Kowalczykiem. Oprócz niego na scenie spotkają się: zastępca Ministra Rolnictwa Republiki Czeskiej Miroslav Skřivánek, Egidijus Giedraitis - Wiceminister Rolnictwa Republiki Litewskiej, Henrich Haščák - sekretarz stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej. Głos w dyskusji zabierze także Janusz Wojciechowski – komisarz ds. rolnictwa UE i Wolfgang Burtscher - obecny dyrektor generalny w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI) w Komisji Europejskiej. Uczestnicy debaty postarają się znaleźć odpowiedź między innymi na pytanie: Czy grozi nam podważenie bezpieczeństwa żywnościowego w Unii Europejskiej? Poruszone zostaną także kwestie dotyczące wpływu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a także europejskich instrumentów ochrony rynku.

Wieś staje dziś przed wieloma wyzwaniami. Tego wszystkiego nie ułatwia konflikt zbrojny na Ukrainie, który sprawia, że na potrzeby żywnościowe trzeba spojrzeć z zupełniej nowej perspektywy. V Europejskie Forum Rolnicze będzie doskonałą okazją, by poruszyć te kwestie i znaleźć odpowiedź na różne nurtujące pytania, nie tylko polskich, ale i europejskich rolników – zachęca do udziału w wydarzeniu Krzysztof Podhajski, prezes Fundacji EFRWP. 

V Europejskie Forum Rolnicze będzie także okazją do ogłoszenia raportu przygotowanego przez PKO Bank Polski – „Inteligentne rolnictwo a wyzwania ESG w Polsce”. Kondycja ekonomiczna, w tym dostępność kapitału, jest decydująca, jeśli chodzi o decyzje w zakresie inwestycji i rozwoju, te zaś muszą opierać się na wiedzy i dostępie do nowoczesnych technologii. Na co aktualnie powinni zwracać uwagę rolnicy i jakie są nadchodzące wyzwania dla polskiej wsi, to główne tematy, na które zwracają uwagę autorzy przygotowanego dokumentu.

Szczegółowy program wydarzenia oraz formularz rejestracyjny znajduje się na oficjalnej stronie pod adresem: www.forum-jasionka.pl.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Europejskie Forum Rolnicze organizowane jest przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Agro Promotion.

Partnerem Strategicznym V edycji Europejskiego Forum Rolniczego 2023 jest spółka technologiczna Bio-Gen.

Partnerami Głównymi wydarzenia są: Grupa Polmlek oraz KOWR - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Partnerami wydarzenia są także firmy: Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy, AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A., Krajowa Grupa Spożywcza S.A. oraz PKO Bank Polski S.A.