Mecenas Ireneusz Krawczyk zajął 3 miejsce w kategorii „Spory przed sądami”.

Kapituła redakcyjna doceniła osiągnięcia Mecenasa Ireneusza Krawczyka, który w 2010 r. reprezentował podatników w sprawach podatkowych, kontrolnych, egzekucyjnych oraz przed sądami powszechnymi w związku z dochodzeniem odszkodowań za bezprawne działania organów administracji po uchyleniu decyzji podatkowych. Wygrał 42 sprawy przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Przyłączamy się do gratulacji.