Badanie przygotowała Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej SAEPR/FAPA. Inicjatorzy badań zwracają uwagę, że przepisy administracyjne są niezbędne dla zapewnienia dobrostanu zwierząt, ochrony środowiska oraz zdrowia konsumentów. Niektóre jednak są nadmiernie zbiurokratyzowane, przez co uciążliwe, skomplikowane i czasochłonne.

Celem badania jest doprowadzienie do uproszczenia przepisów administracyjnych, jakie obowiązują w rolnictwie europejskim. Wyniki sondażu pod tytułem „Badanie uciążliwości przepisów administracyjnych w rolnictwie pod kątem ich ewentualnego uproszczenia” pozwolą sporządzić opinie rolników Unii Europejskiej, która zostanie przedstawiona Komisji Europejskiej i wszystkim państwom członkowskim.

Źródło: FAPA