Nasz sposób akredytowania jest najbardziej pracochłonny, ale daje największą pewność wykorzystania środków. Nałożyliśmy sobie dodatkowo obowiązek akredytacji poszczególnych działań, chociaż de facto Komisji Europejskiej ten fakt nie interesuje. Ona musi wiedzieć tylko, czy Agencja jako całość ma akredytację. Obecnie trwają testy sprawdzające cały system, szczególnie przez wzgląd na niedawne „zamieszanie” z ortomapami (farmer.pl pisał o tym niedawno). Nieoficjalnie wiadomo, że testy wypadły pozytywnie.

Jak już pisaliśmy w zeszłym tygodniu nastąpiły pewne przesunięcia w PROWie 2007-2013. Resort proponował pewne zmiany. Przede wszystkim jak twierdzą przedstawiciele ministerstwa było wiele sygnałów od samych rolników, którzy mieli wiele zastrzeżeń co do funkcjonowania programu. Pomoc była niewykorzystana, szczególnie przy Młodym Rolniku. Uproszczono wymagania przy tym właśnie działaniu, także przy Rentach strukturalnych oraz Różnicowaniu w kierunku działalności nierolniczej.

Przy temacie rent strukturalnych warto podkreślić, można skorzystać ze 120 godzinnego kursu na wykwalifikowanego robotnika w zawodzie rolnik. Mogą go np. organizować Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

Bardzo istotna jest rzecz dotycząca finansów. W programie rent strukturalnych brakuje 800 mln euro na poprzednie zobowiązania i 150 mln euro na program gospodarstw niskotowarowych. Te niedociągnięcia wynikają z różnych kursów euro.

Ministerstwo propon9wało zatem ściągnięcie środków z Wartości dodanej i programów rolno środowiskowych, ale po konsultacjach społecznych wycofano się z tych projektów.

Ministerstwo jest bardzo zadowolone za to z wykorzystania środków na Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej. Środki rozeszły się w ciągu dni. Inaczej wyglądało to natomiast w przypadku mikroprzedsiębiorstw. Tam wymaganie utrzymanie miejsca pracy przez 5 lat było kwestia zaporową. Zatem zniesiono ten wymóg. Wystarczy żeby firma istniała przez 5 lat. Wszyscy zdają sobie przecież sprawę z sezonowości prac na wsi.

Wczoraj ukazało się rozporządzenie dla wniosków z modernizacji za 2007 rok dopuszczające wprowadzenie jednorazowej zmiany planu lub zakresu rzeczowego inwestycji, pod warunkiem, że wartość pomocy nie może się zwiększyć.

Posłowie sygnalizowali również problem odchodzenia z pracy pracowników ARiMR. Swoje decyzje ludzie ty motywowali ponoć chaosem i brakiem profesjonalizmu w działaniu agencji. Prezes Szalczyk widzi sprawę zupełnie inaczej: Ludzie nabywają w naszej agencji umiejętności, a ponieważ pensje przestały być konkurencyjne, to wykwalifikowani informatycy, ekonomiści, prawnicy zmieniają po prostu miejsce zatrudnienia.

Minister Ławniczak z zadowoleniem mówi, ze sprawy informatyczne w agencji zostały już dopięte, a prace zostały przyspieszone. Na poparcie tych słów prezes Zofia Szalczyk podała kilka, trzeba przyznać, imponujących liczb. Do wczoraj zbadano 5803 wnioski na Młodego rolnika na 290 mln złotych, a w przypadków 2600 wydano decyzję o wartości 128 mln zł. Zapewniła, ze do końca tego roku środki będą na pewno dostępne.

Natomiast do wczoraj sprawdzono 30 proc. wniosków na działanie modernizacja gospodarstw rolnych i aż 90 proc. wniosków była niekompletna. Ponoć nie jest to zła wola ARiMR. Podczas środowych obrad Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi padały sugestie ze strony posłów, ze wnioski są zbyt trudne do wypełnienia, że procedury są zbyt skomplikowane a pracownicy Agencji niechętnie służą pomocą zdezorientowanym rolnikom.

Minister Ławniczak skomentował ich uwagi w następujący sposób: co prawda życzliwość jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Podkreślił jednak, że pracownicy agencji nie są od doradzania.

Ustalenia piątkowego Komitetu Monitorującego

Źródło: farmer.pl