Inwestycje będą realizowane w ramach Działania 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, Programu Infrastruktura i Środowisko. Dzięki tym umowom wykorzystanie środków unijnych w działaniu znacząco wzrosło – rozdysponowano już prawie 507 mln złotych.

Celem programu ochrony Żuław jest odbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Dolnej Wisły. Efektem będzie poprawa bezpieczeństwa powodziowego zarówno mieszkańców i ich majątku, jak i infrastruktury publicznej. Przyczyni się to także do zwiększenia pewności prowadzenia działalności gospodarczej na tym rozległym terenie, w znacznej części położonym w trudnych warunkach geograficznych, to jest poniżej poziomu morza. Rezultat ten zostanie uzyskany w wyniku podwyższenia bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych, zabezpieczenia sprawnego funkcjonowania systemu odwodnieniowego, a także poprzez utrzymanie odpowiednich głębokości w nurcie Wisły i budowę systemów monitorowania.

Pierwszy projekt programu ochrony Żuław to: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Gdańsk. Całkowita wartość projektu to ponad 154 mln złotych, w tym wsparcie ze środków Funduszu Spójności wynosi ponad 131 mln złotych. Projekt obejmuje odbudowę infrastruktury i udrożnienie kanału Raduni na odcinku Gdańska. Inwestycja zabezpieczy mieszkańców Gdańska oraz ujęcie wody Lipce.