Sprawę tą rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny. Uznał on, że niewątpliwie produkcja mleka jest działalnością rolniczą, zaś sprzedaż, obrót mleka taką działalnością już nie jest.

Przychód ze sprzedaży kwoty mlecznej należy opodatkować jak zbycie praw majątkowych, ponieważ rolnik otrzymuje określone skutki finansowe i prawne, informuje dziennik.