Na razie Komisja Europejska rozdzieliła pomiędzy państwa członkowskie 113,5 mln euro w postaci towarów z zapasów interwencyjnych (162,5 tys. tys. zbóż i 55,6 tys. ton odtłuszczonego mleka w proszku). Polska otrzymała dotychczas 9 tys. 662 tony tego mleka, które pochodzi z zapasów interwencyjnych z Litwy, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski. Dotychczasowy budżet pomocowy dla Polski wynosi 17,3 mln euro, w ubiegłym roku było to 75 mln euro.

W tym roku do programu zgłosiło się 20 krajów UE.

W 2011 r. unijne środki na pomoc dla najbiedniejszych ludzi wynosiły 500 mln euro. W br. wysokość środków na tę pomoc jest na razie mniejsza. Stało się tak pod wpływem blokady reformy tego programu przez sześć krajów (Niemcy, Dania, Czechy, Szwecja, Holandia i Wielka Brytania), które uważały, że pomoc żywnościowa nie powinna być finansowana z budżetu UE oraz na skutek orzeczenia Europejskiego Trybunały Sprawiedliwości, który orzekł w kwietniu ub.r., że pomoc żywnościowa może pochodzić jedynie z zapasów interwencyjnych.

Program pomocy funkcjonuje od 1987 roku, a Polska uczestniczy w nim od 2004 r.

Ciechan przypomniała, że pod koniec ubiegłego roku w KE osiągnięto porozumienie w sprawie zwiększenia unijnego budżetu na pomoc żywnościową dla najuboższych obywateli UE z 113 mln do 500 mln euro. Dotychczas została rozdzielona więc tylko część pieniędzy na ten cel. Środki te zamieniono na produkty pochodzące z zapasów interwencyjnych, ale po zmianie przepisów, żywność dla potrzebujących będzie można kupować także na rynku.

Obecnie w organach UE trwają prace legislacyjne dotyczące zmiany rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczącego wielkości środków na pomoc i możliwości zakupu żywności na rynku. Zakończenie prac planowane jest na marzec 2012 r. Wtedy budżet UE na ten cel zwiększy się o ok. 386 mln euro.

Jak zaznaczyła rzeczniczka, rozdział produktów dla najuboższych będzie możliwy po przeprowadzeniu przez ARR przetargu i podpisaniu umów z przedsiębiorcami. Szacuje się, że do organizacji charytatywnych(FPBŻ, CARITAS, PKPS) trafi łącznie 21 636 tys. litrów mleka UHT, ponad 1,6 tys. ton sera podpuszczkowego, ponad 1,2 tys. ton sera topionego oraz 340 ton masła. Dostawy rozpoczną się od marca 2012 roku (dla Federacji Polskich Banków Żywności i CARITAS) i od maja 2012 r. (do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej).

Natomiast po zakończeniu prac legislacyjnych w KE i zwiększeniu budżetu dla Polski, ARR ponownie rozpisze przetarg. Planowany termin kolejnych dostaw artykułów spożywczych do magazynów organizacji charytatywnych - od lipca do grudnia 2012 r.

Szacuje się, że 43 mln ludzi w UE jest zagrożonych niedostatkiem żywności, co - zgodnie z definicją WHO - oznacza, że nie stać ich na posiłek zawierający mięso co drugi dzień. W Polsce z żywnościowej pomocy charytatywnej korzysta ok. 4 mln osób rocznie.