W Pałacu Prezydenckim odbyła się dziś gala finałowa konkursu „Sposób na sukces”.

Prezydent RP Bronisław Komorowski oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba są honorowymi patronami konkursu.

- To konkurs organizowany przez ludzi dla ludzi, w którym nie ma zwycięzców, a są laureaci - podkreślił  Krzysztof Mościcki, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, organizującego konkurs.

Również sekretarz stanu w KPRP Dariusz Młotkiewicz gratulował dziś sukcesu zarówno laureatom, jak i uczestnikom konkursu.  – Wszyscy państwo jesteście zwycięzcami w tym wspaniałym dziele budowania konkurencyjności – mówił.  - Państwa sukcesy są sukcesami całej Polski – dodał, podkreślając wkład we wzrost konkurencyjności swoich regionów i całego kraju.

Reprezentująca MRiRW wiceminister rolnictwa Zofia Szalczyk pogratulowała nagrodzonym sukcesu i wyraziła nadzieję, że będą dzielić się nim ze swoim otoczeniem, a dobre praktyki gospodarcze, społeczne i kulturalne zostaną upowszechnione.

Nagrody odebrało 16 laureatów: przedsiębiorcy, organizacje i instytucje, działające na obszarach wiejskich i w miastach liczących nie więcej niż 20 tys. mieszkańców, wszyscy oni  swoją działalnością przyczyniają się do powstawania nowych miejsc pracy poprzez tworzenie ich osobiście lub pośrednio poprzez oddziaływanie na środowiska lokalne. Uhonorowane przedsięwzięcia charakteryzują się m. in. innowacyjnością rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, wysokim stopniem wykorzystania lokalnego potencjału – surowców, tradycji, infrastruktury, walorów turystycznych, lokalizacyjnych.