Minister zachęcał również do promowania wśród rolników korzyści jakie płyną z łączenia się w grupy producentów rolnych. Poprosił obecnych przedstawicieli związków, aby włączyli się w tworzenie i rozwój grup producentów rolnych. Dotyczy to oczywiście wszystkich sektorów rolnictwa, ale w szczególności sektora ogrodniczego, gdyż ma on możliwość korzystania ze specjalnego wsparcia ze środków unijnych. W trakcie dyskusji poruszony został także temat, zapowiedzianego przez premiera w expose, włączeniu rolników do systemu podatku dochodowego.

Wszystkie proponowane przez rząd rozwiązania odnoszące się do przyszłego kształtu Wspólnej Polityki Rolnej, a także propozycje związane ze zmianami systemu podatkowego w rolnictwie i ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych będą konsultowane z organizacjami rolniczymi. Kontynuowane będą także spotkania robocze w powyższych kwestiach.