Zaproszenie jest efektem polsko-czeskich roboczych rozmów, jakie odbywały się podczas VI Europejskiego Kongresu Odnowy Wsi, który zakończył się w sobotę w Kamieniu Śląskim. Poniżej zamieszczamy informację o tym spotkaniu. Zainteresowani powinni wysłać wypełniony formularz aplikacyjny do 30 maja br. na adres:
Regional School for Countryside Renewal - Czech Republic
Mrs. Lucie Krubnerova
lucie.krubnerova@seznam.cz
GSM: 00420 604 451815
Mrs. Alena Sanders
conference@podblanickem.net
http://www.podblanickem.netWięcej informacji o tej inicjatywie - Iwona Charciarek, Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu UMWO,
tel. 0 77 4429 342

Spotkanie - Vlasim, Czechy, 10-14.10.2007

Organizator:
Społeczne Stowarzyszenie PODBLANICKEM - Członek Regionalnej
Szkoły Odnowy Wsi - Czeska Republika

Wstęp
Regionalna Szkoła Odnowy Wsi razem z partnerem, Domem Gminnym we Vlasimie, organizuje spotkanie młodych ludzi żyjących na wsi i chcących podzielić się dobrymi praktykami i doświadczeniami

Główny temat spotkania:
„Młodzi mieszkańcy wsi a władze lokalne" - prezentacja projektów sukcesu stworzonych przez młodych ludzi żyjących na wsi i dzielących się dobrymi praktykami i doświadczeniami

Cele spotkania
Organizacja nieformalnego spotkania młodych ludzi aktywnych w odnowie wsi
Ustalenie nowych partnerstw dla projektów skierowanych do młodych ludzi
Zapewnienie możliwości nieformalnej wymiany doświadczeń i uczenia się
Dzielenie się doświadczeniami z zakresu projektów odnowy wsi
Nauka nieformalnych procedur jak angażować wołdze lokalne w działania młodych

Grupa docelowa:
Ludzie młodzi (15-26 lat) aktywni w odnowie wsi
Władze lokalne z regionów partnerskich
Organizacje pozarządowe aktywne w odnowie wsi
Młodzi liderzy

O spotkaniu
Data: 10-14.10.2007
Miejsce: Vlasim
Typ: seminarium
Uczestnicy: co najmniej 4 regiony partnerskie
Liczba uczestników: 50 uczestników łącznie z wykładowcami i organizatorami

Wstępny program
Miejsce: Vlasim
Region Środkowoczeski
Czeska Republika
Piękne miasto, które przoduje również w pozyskiwaniu środków pomocowych
Vlasim jest łatwo dostępne z autostrady D1

Finansowanie:
Z programu Młodzież - z działania 4.3
Zakwaterowanie i inne koszty jak wyżywienie, materiały dla uczestników - w pełni pokryte z grantu
70% kosztów podróży pokryte z grantu
Tylko 30% kosztów podróży do pokrycia przez uczestników
Projekt złożony będzie przez organizatora - Regionalną Szkołę Odnowy Wsi - Czeska Republika

Deklaracja partnerstwa:
Poszukujemy partnerów, którzy chcieliby wziąć udział w spotkaniu
Projekt ma wsparcie Czeskiego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Źródło: Samorząd Województwa Opolskiego