Prezentujemy za kalendarzem farmera najsłynniejsze odpusty w czerwcu:

• Odpust Trójcy Przenajświętszej w Prostyni (mazowieckie),

• Odpust ku czci Świętego Jana Sarkandra w Skoczowie (śląskie),

• Odpust Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie (podlaskie).