Do Kałkowa przyjechało kilkaset osób - działacze PSL, weterani ruchu ludowego, samorządowcy i politycy. W obecności 20 pocztów sztandarowych celebrowana była dziękczynna msza święta w intencji chłopstwa.

Pallotyn ks. Krzysztof Czapla przypomniał w homilii pytanie, jakie kardynał Stefan Wyszyński nakazywał Polakom stawiać sobie w sumieniach: "Jakiej chcecie Polski?"" - W obliczu wroga trzeba w coś wierzyć, aby być zdolnym do bohaterstwa, ale wiara i poświęcenie są potrzebne nie tylko na froncie wojennym, ale także na froncie pracy, obowiązku, zawodu, nauki, codziennego trudu i wysiłku. Wszędzie potrzebna jest wiara żywych ludzi w Boga Żywego - mówił duchowny, przypominając fragment kazania Prymasa Tysiąclecia.

Sekretarz Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL Władysław Kosiniak-Kamysz mówił do uczestników uroczystości, że pielgrzymka ludowców jest modlitwą za rzesze chłopów polskich, którzy ze swym przywódcą Wincentym Witosem "szli i sztandar wolności haftowali własną krwią". - Składamy dziś im hołd, wdzięczność i modlitwę, bo nie byłoby zwycięstwa nad bolszewikami, gdyby nie wiara, modlitwa i oddanie Maryi oraz poświęcenie setek tysięcy chłopów polskich ginących w wojnie - dodał.

Panteon Chłopów Polskich przy Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski jest miejscem czci pamięci osób, które zapisały się w historii miłością do ojczyzny oraz przywiązaniem do tradycji i wiary katolickiej.

Maria Wysłouchowa (1858-1905) - nauczycielka, redaktorka i publicystka, działaczka Kobiecego Koła Oświaty Ludowej, rzeczniczka ruchu kobiecego i społecznego równouprawnienia kobiet, zwłaszcza wiejskich. Współdziałała w opracowywaniu i wydawaniu przystępnych i tanich książek dla mieszkańców wsi. Wydawała wspólnie z mężem - Bolesławem - czasopismo "Przyjaciel Ludu" oraz pisma dla kobiet: "Przodownica" i "Zorza".

Stanisław Jagiełło (1905-1995) - działacz ruchu ludowego; przed 1939 r. pracował jako sekretarz redakcji "Wyzwolenia" i "Przewodnika Gospodarskiego". W czasie okupacji hitlerowskiej działał w konspiracyjnym ruchu ludowym. Był współautorem pierwszej instrukcji organizacyjnej Batalionów Chłopskich (z sierpnia 1940 r.), od jesieni 1940 r. do wyzwolenia pełnił funkcję komendanta tej formacji w województwie kieleckim. Po wojnie był m.in. redaktorem naczelnym "Zielonego Sztandaru", w latach 1947-1952 sprawował mandat posła na Sejm.

Arkadiusz Bożek (1899-1954), w okresie międzywojennym należał do czołowych przywódców Polaków na Opolszczyźnie, był współzałożycielem Polskiej Partii Ludowej na Śląsku. Walczył w pierwszym i trzecim powstaniu śląskim, a po ostatecznym podziale Śląska współpracował z Górnośląską Komisją Mieszaną, broniąc praw Polaków z Opolszczyzny. Organizował spółdzielnie rolnicze. Po 1945 r. pełnił funkcję wicewojewody śląsko-dąbrowskiego, był także posłem na Sejm.

Ustanowione w 1936 r. przez PSL Święto Czynu Chłopskiego jest wyrazem czci dla patriotyzmu, bohaterstwa i ofiar chłopów w bitwie warszawskiej 1920 r. Stanęli oni do walki z bolszewikami na apel Wincentego Witosa - premiera Rządu Obrony Narodowej. W PRL święta tego oficjalnie nie czczono; wznowiono je w 1990 r. Od 2000 r. centralne obchody odbywają się w Kałkowie-Godowie.

W tamtejszym Panteonie znajdują się tablice upamiętniające 36 wybitnych ludowców - m.in. Wincentego Witosa, Macieja Rataja, Stanisława Mikołajczyka, Zofii Solarz, Franciszka Kamińskiego, Adama Bienia i Stanisława Pigonia.