Wyróżnieni - m.in. działacze związku, przedstawiciele władz samorządowych i instytucji oraz dziennikarze, odebrali Złote Odznaki Związku, Medale Honorowe im. Bolesława Chomicza oraz Złote, Srebrne i Brązowe Medale "Za Zasługi dla Pożarnictwa".

Medale wręczyli prezes OSP, wicepremier Waldemar Pawlak i komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wiesław Leśniakiewicz, którzy pogratulowali wyróżnionym i podkreślili ich wkład w promowanie wiedzy na temat pożarnictwa.

Główne obchody 90-lecia działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odbyły się we wrześniu na Zamku Królewskim w Warszawie.

W kraju jest 678 tys. strażaków-ochotników oraz około 30 tys. zawodowych strażaków. Co czwarta ze wszystkich ok. 500 tys. interwencji rocznie jest realizowana przez same OSP lub z udziałem PSP.

OSP to organizacja społeczna, która walczy z pożarami, klęskami żywiołowymi i służy pomocą ludności cywilnej. Remizy strażackie OSP można spotkać w niemal każdej gminie. Zasady naboru do OSP regulują statuty tych organizacji. Każda taka jednostka może mieć indywidualny tryb przyjmowania nowych członków, wprowadzając np. okres próbny (aby wstąpić do zawodowej straży pożarnej należy mieć co najmniej średnie wykształcenie oraz przejść testy fizyczne i psychiczne przed komisją lekarską).

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych jest ogólnopolskim zrzeszeniem posiadającym osobowość prawną. Działalność opiera na pracy społecznej. Jego celem jest m.in. działanie na rzecz ochrony życia i mienia przed pożarami oraz innymi zagrożeniami. W strukturach ZOSP działa ponad 16 tys. jednostek OSP i 670 tys. strażaków.