Dotychczasowe Białostockie Muzeum Wsi w Osowiczach koło Białegostoku powstało w 1982 roku i było oddziałem ówczesnego Muzeum Okręgowego w Białymstoku (obecnie Muzeum Podlaskiego). Zajmuje 28 ha powierzchni. Znajduje się tam ok. 40 różnych obiektów, w tym budynki mieszkalne (np. chaty typu trojak czy chaty ze wschodniego Podlasia), budynki gospodarskie, leśniczówki czy dwory. Do tego są tam różne przykłady tzw. małej architektury, np. kapliczki i krzyże.

Decyzją radnych sejmiku województwa podlaskiego Białostockie Muzeum Wsi zostało wydzielone z Muzeum Podlaskiego i we wrześniu stało się oddzielną placówką - Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Dzięki temu - jak mówią władze regionu - nowa placówka ma szansę na rozwój i większą swobodę.

W niedzielę podczas specjalnie zorganizowanego na tę okazję festynu oficjalnie otwarto nowe muzeum.

Odwiedzający mogą zwiedzić skansen, obejrzeć nowe wystawy - o wnętrzach domu wiejskiego oraz ptakach drapieżnych i sowach (od kilku lat w placówce działa sokolarnia), ale też wziąć udział w warsztatach kulinarnych m.in. wypieku sękacza, wyrobu potraw z ziemniaków czy potraw tatarskich. Chętni mogą podejrzeć jak kiedyś wyrabiano zabawki czy jak wyplatano ozdoby ze słomy i wikliny, a także posłuchać gawęd o tradycjach bimbrowniczych. Na scenie prezentują się zespoły folklorystyczne.

Jak mówił wcześniej kierujący placówką dr Artur Gaweł, dotychczasowa nazwa - Białostockie Muzeum Wsi - wskazywała, jakby działalność ograniczała się tylko do Białostocczyzny, "a nie jest to prawdą, bo nasz zasięg obejmuje całe województwo". - W nowej nazwie jest pokazanie naszej nowej szerszej działalności - podkreślił.

W planach nowej placówki jest prowadzenie szerszej działalności edukacyjnej i naukowej, częstsze pokazywanie swoich zbiorów, w tym liczącego blisko 30 tys. eksponatów zbioru etnograficznego. Wśród innych planów jest utworzenie tzw. sektora miejskiego i przenoszenie tam zabytkowych budynków z Białegostoku.

Jednym z pierwszych działań nowej placówki będzie remont pochodzącego z początku XIX wieku dworku z Bobry Wielkiej. Muzeum otrzymało na ten cel unijne dofinansowanie w wysokości blisko 2 mln zł (cały projekt wart jest ok. 2,5 mln zł). Jak mówił Gaweł, dwór został przeniesiony do skansenu w latach 80-tych ubiegłego wieku i od tamtej pory czeka na remont.

W ramach projektu w piwnicach budynku znajdą się magazyny, a na parterze - dwie przestrzenie: jedna, gdzie zostanie otwarta wystawa stała dotycząca dworków w regionie, druga - do ekspozycji czasowych. Gaweł powiedział, że do tej pory brakowało w muzeum przestrzeni do prezentacji zbiorów muzeum, a te są bardzo bogate. Natomiast na poddaszu znajdzie się galeria sztuki ludowej, gdzie zostanie pokazany np. zbiór dywanów dwuosnowowych. Prace mają zakończyć się na początku 2018 roku.

Do końca roku - jak informowały wcześniej władze województwa - nowa placówka będzie finansowana z części pieniędzy przeznaczonych na działalność Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, po wyliczeniu, ile kosztowałaby działalność Białostockiego Muzeum Wsi; od września do końca grudnia jest to nieco ponad 400 tys. zł. Na przyszły rok przewidziano już samodzielny budżet.