Drugie miejsce w konkursie "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" zajęli Monika i Hubert Wieczorkowie z Kościelisk w pow. oleskim, a trzecie Lidia i Janusz Sarniccy z Domaszowic w pow. namysłowskim. W tegorocznej, dziesiątej edycji konkursu wzięły udział 22 gospodarstwa rolne z Opolszczyzny. Finał konkursu i gala wręczenia nagród odbyły się w niedzielę na kończącej się wystawie rolniczej Opolagra w Kamieniu Śląskim.

Komisje konkursowe powołane przez dyrektora opolskiego oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) - najpierw regionalna, a potem wojewódzka - od połowy maja wizytowały zgłoszone do konkursu gospodarstwa. Oceniały m.in. ład i porządek panujący w obrębie podwórek, stan budynków gospodarskich i maszyn, poziom ich zabezpieczenia, stan pilarek tarczowych i łańcuchowych czy obsługę i bytowanie zwierząt gospodarskich.

- We wszystkich trzech najwyżej ocenionych gospodarstwach powołane przez nas komisje nie znalazły ani jednego punktu, który zdaniem członków komisji mógłby stanowić jakiekolwiek zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników lub osób postronnych - zapewnił dyrektor opolskiego oddziału KRUS Jan Krzesiński.

Krzysztof Tomala jako laureat konkursu regionalnego został też jednym z 16 uczestników ogólnopolskiego finału. Zgodnie z regulaminem, jego gospodarstwo do 27 lipca tego roku oceni komisja krajowa. Miejsce i termin, w którym odbędzie się finał krajowy konkursu, określi Centralna Komisja Konkursowa.

- Rolnicy z województwa opolskiego jeszcze nie sięgali po najwyższą nagrodę w tym konkursie. Najwyższym wyróżnieniem było trzecie miejsce przed dwoma laty gospodarstwa z powiatu kluczborskiego - zaznaczył Jan Krzesiński.

Zdaniem dyrektora opolskiego oddziału KRUS poziom bezpieczeństwa w opolskich gospodarstwach rolnych jest obecnie najwyższy w kraju - od dwóch lat Opolszczyzna ma najniższy wskaźnik wypadkowości w gospodarstwach rolnych. - Statystycznie wypadki zdarzają się u nas w ok. sześciu gospodarstwach na tysiąc - stwierdził Krzesiński.

Według danych szefa opolskiego KRUS w 2010 r. w woj. opolskim zdarzyło się ok. 500 wypadków, w 2011 r. - 480, a w pierwszym kwartale tego roku - ponad 100.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisław Rakoczy, obecny w niedzielę na wręczeniu nagród opolskiej edycji konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" w Kamieniu Śląskim, stwierdził, że to bardzo ważna nagroda, bo bezpieczeństwo w gospodarstwach rolnych jest elementem bezpieczeństwa państwa. - Zdrowie i życie ludzkie jest wartością najcenniejszą. Cieszę się, że KRUS propaguje poprzez ten konkurs jego ochronę - powiedział Rakoczy.

Organizatorami konkursu są m.in. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, KRUS i Państwowa Inspekcja Pracy.