W obradach ogólnopolskiego Forum Rolnictwa i Obszarów Wiejskich uczestniczyć będą rolnicy, członkowie Solidarności RI, Izb Rolniczych, Solidarności pracowniczej, samorządowcy z gmin wiejskich, ZR Solidarni, rolnicy sympatycy PiS, przedstawiciele przemysłu rolno-spożywczego, działacze organizacji pozarządowych, branżowych, działacze stowarzyszeń działających w rolnictwie, pracownicy nauki, ZR Ojczyzna, OPZZ Rolników i organizacji rolniczych.

Prace Forum Klub Parlamentarny PIS organizuje w pięciu obszarach tematycznych: bezpieczeństwo i jakość żywności, obszary wiejskie, ochrona środowiska, polityka społeczna, edukacja, wspólna polityka rolna, rynki rolne, KRUS, Izby Rolnicze, doradztwo rolnicze, rynki i giełdy towarowe, spółdzielczość i administracja działające na rzecz rolnictwa, sytuacja polskiego rolnictwa, programowanie i finansowanie rolnictwa, możliwość prowadzenia narodowej polityki rolnej.