W oświadczeniu czytamy, że niezrozumiała jest polityka rządów w Polsce, które w następstwie „okrągłego stołu”, według wiarygodnych danych z 2011r., doprowadziły do likwidacji ponad 300 tysięcy gospodarstw rolnych i sprzedały za bezcen, w pierwszej kolejności obcokrajowcom, ponad 8400 strategicznych zakładów przemysłowych. (…)Gdzie mają pracować rolnicy i ich rodziny z ponad 300 tys. zlikwidowanych gospodarstw małych i średnich ? Czy tylko w grę wchodzi emigracja zarobkowa ?

Polska w okresie tzw. transformacji poniosła większe straty niż w II wojnie światowej. Kilka milionów wykształconych i wykwalifikowanych Polaków opuściło terytorium Rzeczypospolitej w poszukiwaniu chleba. Tego zbrodniczego  i haniebnego procederu dokonały wszystkie opcje partyjne zniewalające nasz Naród od zakończenia II wojny światowej, które przeniosły sztab zarządzania z Moskwy do Brukseli.

Zdaniem autorów apelu, nie wolno pozwolić na dalsze niszczenie naszej narodowości i suwerenności, likwidację patriotyzmu poprzez ograniczanie wolności słowa, likwidację polskiej własności prywatnej, gdy nie sprawdził się komunizm, likwidację rodziny jako podstawowej komórki ludzkiej, niszczenie Kościoła katolickiego i religii chrześcijańskiej i zastępowanie jej religią uniwersalną, która w oczywisty sposób kończy się satanizmem, zniszczenie dotychczasowego porządku społecznego - patologie w postaci przestępczości zorganizowanej, powszechnej korupcji, narkomani, pijaństwa i partykularnego egoizmu, domykają zbiór elementów niszczących Polski Naród.

Sygnatariusze porozumień ustrzyckich przypominają, że przy groźbie zniszczenia przez totalitarną władzę stać nas, aby zewrzeć wszystkie siły, aby skonstruować i utrzymać państwo,  w którym jesteśmy suwerenem, bez względu na to, czy to się komuś podoba, czy nie.

Dziś, w imię wiary przodków, z intencją ratowania Ojczyzny, przypominamy fragment Preambuły „KONSTYTUCJI POLSKIEJ WSI” dokumentu programowego Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP :

„W imię Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego.

W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo żywnościowe kraju,

przetrwanie i rozwój Narodu Polskiego, mając świadomość i dowody na to, że odwieczni wrogowie Polski jawnie i bezkarnie burzą fundamenty Kościoła Katolickiego, Narodu i Państwa Polskiego,

                 My, praojcowie stanu chłopskiego – wolni kmiecie polscy i ich potomkowie spadkobiercy ojcowizny stajemy jak nasi ojcowie – w obronie Ojczyzny, która jest w niebezpieczeństwie”.