Główną ideą korzystającego z rozwiązań m.in. niemieckich i austriackich opolskiego programu Odnowa Wsi było aktywizowanie społeczności lokalnych już na poziomie sołectw - m.in. za sprawą wyłaniania i szkolenia lokalnych liderów, którzy potrafią skupić wokół siebie aktywnych mieszkańców wsi. Następnie grupy lokalne opracowują własne strategie działania które realizują m.in. za pośrednictwem powołanych do tego celu stowarzyszeń.

"Efekty takiego podejścia widoczne są na opolskich wsiach, na których jakość życia w ciągu 20 lat uległa znaczącej poprawie. Mieszkańcy aktywnie uczestniczą w życiu wsi, tworzą lokalne organizacje, przez które realizują wiele ciekawych projektów, z korzyścią dla lokalnej społeczności. Szansa, jaką dają fundusze krajowe i unijne, jest znakomicie wykorzystywana. Na opolską wieś w latach 2004-2016 trafiło ponad 131 mln zł ze środków unijnych, a sołectwa zrealizowały 1,7 tys. projektów o łącznej wartości 350 mln zł" - wyliczyła Violetta Ruszczewska, rzeczniczka prasowa marszałka województwa opolskiego.

Według koordynatorów programu z ramienia urzędu marszałkowskiego, początkowo uczestnictwem w programie było zainteresowanych 54 sołectw z 28 gmin - dziś programem jest objętych 711 sołectw z 68 gmin. We wsiach tych funkcjonują grupy odnowy wsi i około 200 stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju i odnowy wsi.

- Społeczności lokalne, skupione w tych grupach i stowarzyszeniach, zdobyły przez ten czas umiejętność racjonalnego i celowego wydawania pozyskanych funduszy. Jakość i efektywność realizowanych projektów jest coraz lepsza. Każda złotówka, przeznaczona na realizację zadania w programie Odnowy Wsi, wygenerowała dodatkowo 23 złote w końcowej wartości projektów - zaznaczył marszałek województwa Andrzej Buła.

Z opolskich doświadczeń korzystają już samorządy województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego. Wprowadzanie programu Odnowy Wsi doprowadziło do nawiązania w 2000 roku współpracy regionu z Europejskim Stowarzyszeniem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE, której celem jest wspieranie międzynarodowej wymiany doświadczeń, szczególnie pomiędzy państwami i regionami państw członkowskich UE oraz promocja dobrych przykładów i projektów realizowanych na obszarach wiejskich w krajach członkowskich. Stowarzyszenie ARGE jest organizatorem konkursu o "Europejską Nagrodę Odnowy Wsi".