Według komunikatu Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy całego województwa w czwartek od godziny 2 do godziny 9 rano.

Jak przewiduje Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu, w zlewni górnej Prosny, na mniejszych rzekach oraz na terenach zurbanizowanych możliwe są gwałtowne wzrosty stanów wód i lokalne podtopienia. Prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zjawiska określono na 65 proc.

Na terenie całego województwa, w związku z zapowiadanymi burzami, spodziewane są lokalne, gwałtowne i na ogół krótkotrwałe wzrosty stanów wody do strefy wody wysokiej. Niewykluczone są chwilowe przekroczenia stanów ostrzegawczych, szczególnie na mniejszych ciekach oraz podtopienia na terenach miejskich. Prawdopodobieństwo zjawiska to 75 proc.