Do konkursu na ochronę środowiska naturalnego w województwie zgłoszono 22 projekty, z czego 14 przeszło pozytywnie ocenę.

Większość projektów realizować będą samorządy. - Nie dziwi mnie to biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia. To sprawdzony i dobry partner - powiedział marszałek Buła.

Najwyższe dofinansowania - po 2,5 mln zł - otrzymał Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, Uniwersytet Opolski oraz powiat namysłowski. W ramach projektów zostaną odbudowane zbiorniki wodne, a ośrodek edukacji przyrodniczej ZOPK wzbogaci się o nowe wyposażenie. Na powierzchni 250 ha zostanie przywrócony prawidłowy stan ekosystemu, a 36 opolskich rezerwatów przyrody otrzyma wsparcie przy ochronie siedlisk przyrodniczych.

Marszałek, pytany o efekty wdrażanych projektów związanych z bioróżnorodnością, wskazywał na walory inwestycyjne i edukacyjne projektów. - Po ich zakończeniu w wielu miejscach pozostanie pięknie zagospodarowana przestrzeń publiczna, doposażone miejsca edukacji przyrodniczej, poprawi się stan środowiska przyrodniczego, jest szansa na ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Projekty mają walory edukacyjne - wyjaśniał.

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej przewidziano 22,8 mln euro. Najbliższy nabór wniosków planowany jest jesienią tego roku. Pula do wydania wyniesie ok. 25 mln zł.