Organizacje rolnicze krytycznie oceniły zaproponowany przez Komisję Europejską nowy kształt Wspólnej Polityki Rolnej, podkreślając, że reforma WPR nie daje szans na rozwój rolnictwa, nie wprowadza uproszczenia zasad WPR oraz nie uwzględnia rosnących potrzeb żywnościowych w Europie i na świecie. Niezrozumiałym jest również utrzymanie płatności opartej na historycznych parametrach, nazywanych przez KE systemem płatności opartym na uprawnieniach.

Podczas spotkania omówiono najważniejsze założenia pakietu legislacyjnego obejmujące m.in. kwestie finansowe, płatności bezpośrednie, nowy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wspólną organizację rynków rolnych.

Przedstawiciele organizacji rolniczych poinformowali o działaniach podejmowanych na różnych płaszczyznach, zmierzających do uzyskania wsparcia organizacji innych krajów członkowskich, aby Wspólna Polityka Rolna była faktycznie zreformowana, uproszczona, wspierająca rozwój rolnictwa i sprawiedliwa.

W spotkaniu wzięły udział organizacje zrzeszone w COPA-COGECA oraz CEJA.