Jak informuje Orlen Asfalt, "koncepcja nowych rozwiązań opiera się na założeniu, że przy zastosowaniu asfaltów wysokomodyfikowanych oraz nowoczesnych mieszanek mineralno-asfaltowych możliwe jest wykonanie cieńszych warstw nawierzchni drogi". "A to w efekcie nie tylko mniej zużytego asfaltu i kruszywa, ale także mniejsze koszty produkcji i transportu tych produktów" - podkreśla spółka.

Wybudowaną w taki sposób drogę - jak wyjaśnia Orlen Asfalt - "można byłoby łatwo wzmacniać kolejnymi warstwami wraz z rosnącym obciążeniem ruchem". Spółka, informując o swych pracach nad nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi ocenia, że mogą one znacząco poprawić trwałość dróg lokalnych w Polsce.

"Proponowane rozwiązania mogą obniżyć koszty utrzymania dróg obciążonych ruchem lekkim i średnim oraz zmniejszyć oddziaływanie na środowisko naturalne. Przygotowywane przez Orlen Asfalt konstrukcje nawierzchni będą teraz testowane w ramach programu +Innowacyjne Drogi Samorządowe+" - podkreślono w informacji. Wskazano przy tym, że "nowe propozycje w zakresie technologii i grubości warstw zapewniałby poprawę jakości dróg, przy jednoczesnym potencjalnym obniżeniu kosztów jej budowy".

Prezes Orlen Asfalt Paweł Wachnik przypomniał, że "drogi powiatowe i gminne, kluczowe z punktu widzenia lokalnych społeczności, stanowią prawie 90 proc. całkowitej długości wszystkich dróg w Polsce". Dodał jednocześnie, iż spółka już od 2019 r. pracuje nad rozwiązaniami, dzięki którym drogi lokalne mogłyby być trwalsze i jednocześnie pozwoliłyby na wygenerowanie oszczędności w zakresie zużycia surowców, paliw i energii.

"Te dwa ostatnie aspekty są obecnie szczególnie istotne ze względu na dynamicznie zmieniające się realia ekonomiczne budowy i utrzymania dróg" - zaznaczył Wachnik, cytowany w komunikacie Orlen Asfalt.

Spółka podała, że zaprezentowane przez nią wyniki badań laboratoryjnych oraz obliczeń konstrukcyjnych "spotkały się z dużym zainteresowaniem w branży drogowej". "Teraz kolejnym etapem będzie testowanie tych rozwiązań już w rzeczywistych warunkach w ramach programu +Innowacyjne Drogi Samorządowe+" - zapowiedziano w komunikacie.

To inicjatywa - jak zauważył Orlen Asfalt - której głównym celem jest poprawa jakości i rozwój dróg samorządowych w Polsce. "Udział w programie pozwala poszerzyć wiedzę na temat stosowania asfaltów modyfikowanych i wysokomodyfikowanych w technologii budowy dróg samorządowych" - podkreśla spółka.

"Innowacyjne Drogi Samorządowe" to autorski program Orlen Asfalt, w którym jego eksperci doradzają samorządom na temat wdrażania najnowszych metod budowy dróg i poprawy ich jakości. W ramach tego programu w sierpniu 2021 r. spółka informowała, iż rozpoczyna współpracę z pięcioma jednostkami i samorządami, w tym z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Zarządem Dróg Powiatowych Lęborku, z powiatem Pruszkowskim, gminą-miastem Płock oraz z Urzędem Miasta Włocławek.

Orlen Asfalt to podmiot Grupy Orlen z siedzibą w Płocku, jeden z największych w Polsce i w Europie Środkowej dostawców lepiszcza asfaltowego wykorzystywanego do produkcji nawierzchni. Spółka podkreśla, iż w ramach segmentu asfaltowego Grupy Orlen, dostarcza produkty z pięciu ośrodków produkcyjnych, znajdujących się w Polsce - Płock i Trzebinia, w Czechach - Pardubice i Litvinov oraz na Litwie - Możejki.