Odmiany wybranych roślin zbożowych i rzepaku można było oglądać na stosunkowo dużych poletkach, których szerokość była podporządkowana szerokości roboczej 18-metrowego opryskiwacza. Spośród zbóż, można było oglądać najwięcej odmian jęczmienia ozimego. Prezentowano również liczne odmiany rzepaku. Szczególną uwagę zwrócono na sklejanie łuszczyn rzepaku, w celu ochrony przed osypywaniem nasion.

W trakcie spotkania odbyły się prelekcje, prowadzone przez specjalistów z obu spółek oraz przedstawiciela Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - doktora Witolda Szczepaniaka. Rolnicy chętnie podejmowali dyskusje na poruszane tematy.