Na terenie całej Polski trwają rolne badania ankietowe: Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (R-SGR) oraz Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S) - tzw. mały spis rolny. W ramach badań przeprowadzane są wywiady telefoniczne oraz bezpośrednie.

Udział w badaniu jest obowiązkowy

"Rolnicy wylosowani do udziału w badaniach ankietowych otrzymali list od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego" - przypomniał GUS, podkreślając, że obowiązek udziału w danym badaniu ma każde wylosowane gospodarstwo rolne. Jeszcze w poniedziałek z wylosowanymi rolnikami będą kontaktować się ankieterzy.

Zgodnie z danymi GUS w badaniu "Zintegrowane statystyki dot. gospodarstw rolnych" bierze udział 130 tys. gospodarstw. Łącznie z badaniem pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego badanych jest 145 tys. gospodarstw rolnych.

Celem badanie struktury gospodarstw

Według GUS podstawowym celem badania Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych jest dostarczenie informacji o strukturze gospodarstw rolnych na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej oraz innych polityk unijnych i krajowych. Z kolei Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego ukierunkowane jest na uzyskanie informacji o pogłowiu świń oraz produkcji żywca wieprzowego w danym okresie sprawozdawczym oraz o kwartalnych cenach zakupu i dzierżawy ziemi rolnej - dodano.

Zakres informacji zbieranych w badaniu Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw obejmuje: użytkowanie gruntów, sady, powierzchnie zasiewów, metody uprawy, nawadnianie, zwierzęta gospodarskie, nawożenie, ochronę roślin, ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze, działalność gospodarczą, strukturę dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego, aktywność ekonomiczna.

Jak zaznaczono, badaniami rolniczymi objęci są faktyczni użytkownicy gospodarstwa rolnego niezależnie od tego, czy są właścicielami lub dzierżawcami gospodarstw rolnych, czy też użytkują je z innego tytułu, a także niezależnie od tego, czy grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego położone są na terenie jednej, czy kilku gmin.

Informacje o badaniach rolniczych można uzyskać, kontaktując się z Infolinią statystyczną pod numerem telefonu 22 279 99 99, wew. 7_badania ankietowe i następnie 1_badania rolne - przypomniał GUS.