Jak poinformowała Agencja, 10.11.2011 r. upływa ostateczny termin na złożenie we właściwym miejscowo Oddziale Terenowym ARR zgłoszenia uczestnictwa szkoły w programie „Owoce w szkole" lub wniosku o zatwierdzenie uczestnictwa w programie „Owoce w szkole", gdy szkoła chce samodzielnie pozyskiwać i udostępniać owoce i warzywa oraz wnioskować o pomoc w ARR. 

Tego sameg dnia upływa również termin składania wniosku o zatwierdzenie dostawcy do uczestnictwa w programie.

Adresy Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego oraz warunki uczestnictwa w programie „Owoce w szkole" można znaleźć na stronie internetowej Agencji.