IMGW podaje, że na Podlasiu w związku ze spływem wód roztopowych przewiduje się dalszy wzrost poziomu wody w rzekach, a lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych. - Miejscami, w związku z utrzymującym się zlodzeniem, mogą wystąpić utrudnienia przepływu i związane z tym większe wahania stanu - przekazał Instytut.

Podobna sytuacja panuje na Mazowszu w zlewniach Narwi i Bugu, gdzie również przewiduje się dalsze wzrosty stanów w strefie wody wysokiej przy utrzymujących się lokalnie przekroczeniach stanów ostrzegawczych. Dotyczy to też zlewni prawobrzeżnych dopływów Sanu w woj. podkarpackim. W rejonach tych wydano alerty drugiego stopnia.

Hydrolodzy IMGW przekazują, najpoważniejsza sytuacja panuje obecnie na obszarze zlewni Krzny w woj. lubelskim, gdzie wydano alert trzeciego stopnia. Tam w związku ze spływem wód roztopowych na Krznie prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody, w strefie stanów wysokich, przy przekroczonym stanie alarmowym w Malowej Górze.