Największe wzrosty stanów wody spodziewane są na terenie tych województw w dniach 15-16 maja. Sytuacja może skutkować podtopieniami, szczególnie w zlewniach górskich oraz silnie zurbanizowanych. Zgodnie z prognozami należy spodziewać się rozszerzenia obszaru opadów na województwa dolnośląskie, opolskie, mazowieckie, podlaskie.

Służby zarządzania kryzysowego wojewodów na bieżąco monitorują sytuację hydrologiczno-meteorologiczną, pracując w trybie alertu powodziowego. W dniu 13 maja odbyła się wideokonferencja Ministra Administracji i Cyfryzacji z wojewodami. Wojewodowie przedstawiając aktualną sytuację poinformowali, że nie odnotowano niebezpiecznych zdarzeń w związku z warunkami atmosferycznymi. Minister poprosił wojewodów o wskazanie obiektów ochrony przeciwpowodziowej, które ze względu na problemy z odbudową po wcześniejszych klęskach żywiołowych lub prowadzonych pracach remontowych będą wymagały doraźnego wzmocnienia (np. z udziałem Straży Pożarnej lub Wojska). Wojewodom polecono przekazanie informacji o zagrożeniu na szczebel powiatowy i gminny, przesłanie komunikatów do mediów oraz uruchomienie raportowania sytuacyjnego do RCB, a także wykorzystywanie Regionalnego Systemu Ostrzegania w celu jak najszybszego informowania o zagrożeniu mieszkańców terenów, na których może wystąpić powódź.

Wojewodowie zostali zobowiązani do przygotowania służb i instytucji do uruchomienia procedur zawartych w planach zarządzania kryzysowego. Ponadto odbyła się wideokonferencja Dyrektora RCB z Dyrektorami Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Wprowadzono stałe dyżury Centrów Operacyjnych w RZGW w Krakowie, Gliwicach i we Wrocławiu w celu zapewnienia ciągłego monitoringu hydrologiczno - meteorologicznego.

W dniu 14 maja odbędą się posiedzenia zespołów zarządzania kryzysowego w województwach świętokrzyskim i podkarpackim.