- Współczesne drobiarstwo potrzebuje nowoczesnej wiedzy technicznej. W firmie De Heus szukamy optymalnych i opartych na najnowszej wiedzy rozwiązań żywieniowych. Staramy się wsłuchiwać w zmieniające się potrzeby rynku drobiarskiego i oferować najlepsze, aktualne rozwiązania. Chcemy być postrzegani, nie tylko jako dostawca wysokiej jakości pasz, ale jako profesjonalna firma, obsługująca kompleksowo swoich klientów. Przejawem takiego podejścia do biznesu jest niewątpliwie budowa tej fermy referencyjnej, w otwarciu której mamy dziś przyjemność wszyscy uczestniczyć - stwierdził Adam Zaleski - Dyrektor Pionu Sprzedaży w przemówieniu inaugurującym spotkanie.

Ferma referencyjna jest pierwszym tego typu obiektem powstałym z inspiracji firmy De Heus. Jak informuje De Heus, ferma ma pełnić podwójną funkcję:

- standardowej fermy produkcyjnej, na której w czasie cykli produkcyjnych będzie wykorzystywana wiedza techniczna, dostarczana przez specjalistów z firmy De Heus, tak z Polski, jak i Holandii,

- wzoru do naśladowania dla innych, polskich hodowców.

W zamian za tą wiedzę i technologię, jej właściciele - Państwo Podgórni będą udostępniać obiekt do zwiedzania i szkolenia innym hodowcom, współpracującym z firmą De Heus.