Owa decyzja ma zapaść po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uchylił uprzednią decyzję ministra.

Na początku br. Marek Sawicki uchylił decyzję wojewody małopolskiego i umorzył postępowanie, gdyż pojawiło się orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, że sprawy związane z dekretem o reformie rolnej powinny rozstrzygać sądy powszechne. Wkrótce potem Naczelny Sąd Administracyjny podjął jednak uchwałę, że wciąż obowiązuje w tym przypadku jednak droga administracyjno-sądowa.

Spadkobiercy domagają się merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy. Wyrok jest nieprawomocny, a spadkobiercy liczą na pozytywne, dla nich, rozstrzygnięcie sprawy - informuje dziennik. Pałac jest obecnie własnością Skarbu Państwa.