Tradycyjnie spotkaniem na poletkach Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Śremie, w woj. wielkopolskim rozpoczęła się kolejna edycja imprez polowych Timac Agro Polska organizowanych pod nazwą „Panorama Pól”. Uczestnicy brali czynny udział w konsultacjach dotyczących nawożenia produktami w pszenicy ozimej, rzepaku ozimym, kukurydzy, buraku cukrowym, jęczmieniu jarym.

Dyskutowano o składnikach pokarmowych i aktualnym stanie roślin, w tym upraw rzepaku ozimego. Prof. dr hab. Witold Grzebisz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przypominał, że o wiosennym stanie rzepaku decyduje jesień i że w tej chwili ponosimy konsekwencje z właśnie z okresu jesiennego. Wskazał, że w tej chwili zagrożeniem dla rzepaku są wysokie temperatury powyżej 25°C.

Na poletkach w Śremie aplikowano m.in nawozy płynne w trakcie rozwoju roślin, w różnych kombinacjach. W tym dla dobrego wiosennego ruszenia wraz z roztworem saletrzano-mocznikowym np. Fertiactyl Starter zawierający oprócz azotu, fosforu i potasu kompleks: glicynę-betainę, zeatynę, kwasy huminowe i fulwowe. Preparat stymuluje rozwój systemu korzeniowego - tworzenie korzeni bocznych i włośników.

Stosując nawożenie dolistne trzeba być świadomym, że nie zapewni się tą drogą wszystkich wymaganych składników pokarmowych. Jednak odpowiednio dobrane i zastosowane nawozy poprawią stan roślin w trakcie wegetacji.