Zatem nadzór nad wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym; nadzór nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz; nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych.

Zdaniem projektodawcy konsolidacja inspekcji pozwoli na szybsze i kompleksowe przeprowadzenie kontroli u przedsiębiorcy i jednocześnie nie utrudni prowadzenia działalności gospodarczej, przeciwnie wręcz zapobiegnie przeprowadzaniu wielokrotnych kontroli przez poszczególne dotychczasowe inspekcje.

Ponadto, przyjęcie ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa żywności przyczyni się do: pełniejszej realizacji woli ustawodawcy
wspólnotowego w zakresie zespolenia administracji w jednym urzędzie; poprawy organizacji i jakości pracy inspekcji; skoncentrowania się organów rządowej administracji na wykonywaniu zadań merytorycznych, do których zostały powołane; obni