W związku z trwającym procesem prywatyzacji spółki Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie „PZZ" poinformowano, że pomiędzy Skarbem Państwa a Janem Olechem parafowana została umowa sprzedaży 70 proc. akcji spółki Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie „PZZ" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie.