Jak poinformowała Dorota Wypychowska z PN "Ujście Warty", należy jednak nadal przestrzegać obowiązujących zasad, takich jak zakaz zgromadzeń, obowiązek zachowania wymaganej odległości 2 m od innych osób czy zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych, na przykład na parkingach i wieżach widokowych.

Udostępnione zostają ponownie szlaki i ścieżki przyrodnicze. Nadal zamknięte są: plac edukacyjno-sprawnościowy na Górce Czarnowskiej, ośrodek edukacyjny Parku w Chyrzynie i wszystkie toalety na terenie Parku.

- Pozostała infrastruktura jest dostępna, ale nie jest dezynfekowana. Dlatego zalecamy, w miarę możliwości, unikanie dotykania poręczy, stołów, elementów czatowni itp. Pracownicy Parku proszą o nie pozostawianie zużytych rękawiczek, maseczek i innych środków ochrony przed koronawirusem. Nadal odwołane są wszystkie imprezy edukacyjno-turystyczne m.in. zajęcia edukacyjne, warsztaty i wycieczki - przekazano w komunikacie.

Ponadto, ograniczona jest też bezpośrednia obsługa interesantów dyrekcji Parku w Chyrzynie. Wszystkie sprawy są załatwiane za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej lub telefonicznie. Dane kontaktowe są dostępne na stornie internetowej parku.

Termin udostępnienia łowisk dla amatorskiego połowu ryb na obszarze parku pozostaje bez zmian. Regulamin w tym zakresie znajduje się również na stronie parku. Sezon rozpocznie się 16 czerwca br.

Park Narodowy "Ujście Warty" jest w całości położony na obszarze woj. lubuskiego, przy zachodniej granicy Polski, w części Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, zwanej Kotliną Gorzowską. To najmłodszy z polskich parków narodowych. W przyszłym roku będzie świętował jubileusz 20-lecia.

Płaskie, rozległe obszary parku znajdują się w obrębie terasy niskiej Warty. Przepływająca przez środek parku Warta stanowi naturalną granicę między dwoma obszarami: Polderem Północnym oraz terenem zalewowym. Krajobraz Parku to mozaika łąk, pastwisk, turzycowisk i trzcinowisk. Na jego obszarze zaobserwowano ponad 280 gatunków ptaków, z czego ponad 170 to gatunki lęgowe.

Dla wielu ptaków jest to jedno z ważniejszych miejsc lęgowych w Polsce. Należą do nich ohar, krakwa, ostrygojad, zausznik, gęgawa i czapla biała. Wiele gatunków lęgowych w Parku należy do rzadkich lub zagrożonych wyginięciem w Europie, np. wodniczka, derkacz, kropiatka, rybitwa czarna czy rybitwa białowąsa.

Rozlewiska i łąki Parku Narodowego "Ujście Warty" to znaczące na mapie Europy miejsce dla ptaków - nie tylko w sezonie lęgowym, ale również w innych okresach: podczas pierzowiska, w trakcie migracji.