- To skandal i robienie sobie partyjnego i towarzyskiego folwarku z publicznej instytucji! - krytykuje senator Lucjan Cichosz, przewodniczący Związku Zawodowego Rolników OJCZYZNA, który w tej sprawie wystosował ostre oświadczenie do ministra rolnictwa Marka Sawickiego. - Jak to jest, że pieniądze pochodzące ze składek rolników płyną przede wszystkim do podmiotów i organizacji związanych z rządzącym PSL i jego liderami, bez oglądania się na rzeczywiste potrzeby polskiej wsi?! - docieka sen. Cichosz.

,,Od dłuższego już czasu sposób zarządzania Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników budzi najgłębszy sprzeciw środowisk wiejskich. Prywata, uznaniowość w miejsce jasnych i czytelnych kryteriów, parodia konkursów i realizowanie politycznych interesów - takie są realia bijące szczególnie dotkliwie w rolników. Władze Funduszu - a więc w tym przypadku Prezes KRUS - zapominają, że zarządzają wszak pieniędzmi, które wypracowali sami rolnicy i które wciąż należą do ubezpieczonych, opłacających składki mieszkańców wsi, a nie do garstki urzędników i polityków!" - napisał sen. Cichosz, który zarzucił także dr. Smolarzowi nagminne naruszanie kodeksu postępowania administracyjnego i innych ustaw.
,,Skutkiem tych wszystkich błędów czy złej woli - jest pozbawianie dzieci wiejskich, (m.in. z terenu Lubelszczyzny, Wielkopolski i śląska) prawa do godnego wypoczynku, zaś rolników z tych obszarów - możliwości korzystania z owoców własnej pracy" - konkluduje lider ZZR OJCZYZNA, żądając od ministra Sawickiego ,,wyjaśnienia trybu i zasad przyjętych przy naborze i ocenianiu wniosków o organizację letniego wypoczynku w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dzieci rolników w 2011r. oraz o wyciągnięcie konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za działanie na szkodę rolników i ich dzieci".