Pomysłodawcą i założycielem fundacji jest profesor dr hab. Jędrzej Krupiński, dyrektor Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego. Mimo dość długo trwających procedur rejestracji, fundacja została  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 26 stycznia br.

- Fundacja ma wspomagać rozwój Instytutu Zootechniki, ale przede wszystkim zwracać uwagę na wartość zwierząt gospodarskich, ras rodzimych, tradycyjnych sposobów produkcji oraz walorów prozdrowotnych produktów od zwierząt utrzymywanych w określonych warunkach, ze szczególnym uwzględnieniem  dobrostanu  - powiedział profesor Krupiński.

Fundacja będzie również prowadziła sferę wydawniczą IZ, a także certyfikację produktów, pochodzących z gospodarstw, które będą spełniały określone warunki, z wykorzystaniem znaku Instytutu Zootechniki, który zarejestrowany jest w Unii Europejskiej. Certyfikat ma dawać gwarancję jakości i wysokich walorów prozdrowotnych danych produktów, a także gwarantować, że wyprodukowane zostały z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt.