Sprawę składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników reguluje ustawa z 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zapisy te Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z Konstytucją i wyznaczył polskiemu rządowi 15 miesięcy na dokonanie zmian.

- Samorząd rolników z Kujaw i Pomorza podjął decyzję, że chcemy zbadania przywilejów pozostałych grup. Będziemy się z tym zwracać do Rzecznika Praw Obywatelskich - poinformował Ryszard Kierzek, prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej (KPIR).

Pod petycją Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej zebrano już ponad 4 tys. podpisów. Gospodarze podkreślają, że są zainteresowani reformowaniem KRUS, ale po konsultacjach z rolnikami.

Oczekują propozycji rządu w sprawie zmian w systemach: emerytalnym, podatkowym i zdrowotnym. - Nie chcemy przywilejów, ale chcemy równego traktowania – zauważył Tadeusz Ziółkowski z KPIR.

Józef Goc prowadzi 230-hektarowe gospodarstwo rolne w gminie Gąsawa. Do KRUS wpłaca wyższe składki, ale to nie ma przełożenia na wysokość świadczeń emerytalnych. Dlatego uważa, że reforma KRUS jest niezbędna. - Jeszcze większe składki mogę płacić, ale też niech świadczenia emerytalne będą wtedy wyższe - uważa.