Jak napisał PFR, limity subwencji dla tych sektorów ustalono "w sekcji 3.1 Tymczasowych ram środków pomocy w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19".

Jak twierdzi Fundusz, są wątpliwości, co do możliwości wnioskowania przez przedsiębiorców o subwencję finansową w wysokości przekraczającej limity określone dla wymienionych rodzajów działalności w komunikacie Komisji Europejskiej.

Według PFR, zgodnie z umową subwencji finansowej, w przypadku gdy przedsiębiorca prowadzi działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub produkcji podstawowej produktów rolnych oraz prowadzi inną działalność gospodarczą, to limity pomocy dla tych rodzajów działalności nie będą mieć zastosowania do tej innej działalności pod pewnymi warunkami. Po pierwsze przedsiębiorca ma prowadzić rozdzielną księgowość dla obu tych działalności; po drugie - inna działalność nie jest działalnością w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub produkcji podstawowej produktów rolnych.

Jak podkreśla PFR, przedsiębiorca spełniający te kryteria może wnioskować o subwencję finansową w wysokości przekraczającej limity, "poprzez nieodznaczanie w formularzu udostępnionym w bankowości elektronicznej banku, za pośrednictwem którego aplikuje o subwencję, informacji oprowadzeniu działalności w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych lub działalności w sektorze rybołówstwa i akwakultury".

Dodatkowo, jak wskazuje Fundusz, wnioskując o subwencję finansową, przedsiębiorca zobowiązany jest określić wysokość wnioskowanej subwencji finansowej w taki sposób, aby nie doprowadzić do przekroczenia limitów pomocy w sekcji 3.1 Tymczasowych ram.