Jak zaznaczyła spółka, decyzja zobowiązuje ją do zakupu wskazanej ilości węgla z docelowym przeznaczeniem dla odbiorców indywidualnych i sprowadzenia go do Polski do dnia 31 października 2022 r.

PGE Paliwa przystąpiła do realizacji działania w dniu otrzymania tej decyzji - poinformowała PGE w czwartek. Jak przypomniała spółka, obecnie PGE Paliwa realizuje kontrakty importowe zabezpieczające potrzeby Grupy PGE.

Na wniosek Ministerstwa Klimatu i Środowiska spółki PGE Paliwa oraz Węglokoks zostały zobowiązane decyzją premiera do zakupu i sprowadzenia do 31 października 2022 r. do Polski łącznie 4,5 mln ton węgla odpowiedniego dla gospodarstw indywidualnych - wynika z dokumentu, do którego dotarła PAP.

Zgodnie z dokumentem premier Mateusz Morawiecki zobowiązał PGE Paliwa do kupna w okresie od 13 lipca do 31 sierpnia br. 2,5 mln ton węgla energetycznego o parametrach zbliżonych do parametrów jakościowych węgla wykorzystywanego przez gospodarstwa domowe. Spółka musi sprowadzić go do Polski w terminie do 31 października 2022 r.

Do importu 2 mln ton takiego węgla w tym samym czasie i o takich samych parametrach jakościowych została zobowiązana także spółka Węglokoks.

Z pisma wynika, że obu spółkom zakazano odsprzedaży węgla prywatnym pośrednikom.

W piśmie zaznaczono, że gdyby spółki odmówiły zawarcia umów dotyczących zakupu węgla, decyzja premiera stanie się "natychmiast wymagalna". W decyzji powołano się na przepisy ustawy o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007 r.

Węglokoks SA również potwierdził w czwartek, że otrzymał decyzję o zakupie węgla na rynkach międzynarodowych.

- Oprócz swojej podstawowej działalności gospodarczej, zaczęliśmy więc działania związane z importem węgla - powiedział PAP rzecznik Węglokoksu Jarosław Latacz. Szczegóły podjętych działań są tajemnicą handlową firmy - zastrzegł Węglokoks.