Jak wskazał PIE, Polska należy do ważnych eksporterów świeżej borówki amerykańskiej na świecie, a zwłaszcza jej owoców deserowych. Analitycy, cytując dane GUS, zwrócili uwagę, że w latach 2013-2022 nasi eksporterzy dostarczyli na rynki zagraniczne łącznie prawie 100 tys. ton borówek.

 

100 000 ton borówek na eksport

W 2022 r. eksport sięgnął 107,3 mln euro, co według Eurostatu stanowiło 16,5 proc. łącznej wartości unijnego eksportu tych owoców i było drugim wynikiem w UE po Holandii (60,7 proc.) - zaznaczyli analitycy w czwartkowym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE".

Dodali, że na świecie jesteśmy szóstym producentem borówki wysokiej, zwanej też amerykańską.

W ostatniej dekadzie zbiory w Polsce wzrosły aż pięciokrotnie, z 13 tys. ton w 2013 r. do 64 tys. ton w 2022 r. - wskazali.

Analitycy zaznaczyli, że to efekt wzrostu konsumpcji tych owoców w kraju, ale też systematycznie rosnącego eksportu.

 

38 kierunków eksportowych

Polska w 2022 r. dostarczyła borówki do 38 państw na świecie. Do największych odbiorców należą: Niemcy (z 38,6 proc. udziałem w wartości eksportu polskiej borówki), Wielka Brytania (17,2 proc.), Holandia (6,5 proc.), Szwecja (6,1 proc.) i Łotwa (5,1 proc.) - wyliczył PIE.

W pierwszych pięciu miesiącach 2023 r. eksport był nieznacznie mniejszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i wyniósł 8,3 mln euro wobec 8,4 mln euro w 2022 r. - stwierdzono.

Analitycy wyjaśnili, że w naszym kraju uprawiane są odmiany o dużych owocach, które zbierane są przeważnie ręcznie, jagody są trwałe i łatwo je transportować.

W najbliższych latach można spodziewać się dalszego wzrostu eksportu borówki, na co wskazuje rosnący areał upraw - prognozuje PIE.

Eksperci zastrzegli, że skala wzrostu eksportu będzie jednak zależeć od popytu na ten owoc na rynku krajowym, "bowiem jego konsumpcja w Polsce i na świecie stale rośnie".

 

W ocenie PIE perspektywicznymi rynkami są, jak się wydaje, kraje Azji Południowo-Wschodniej i pozostałe państwa europejskie. Analitycy zwrócili uwagę, że obecnie prowadzone są działania dotyczące otwarcia rynków Chin i Wietnamu dla polskich borówek. Państwa te, jak zaznaczyli, "są ogromnym rynkiem konsumenckim, więc warto o nie zabiegać". W kręgu zainteresowania producentów ze Stowarzyszenia Polskich Plantatorów Borówki znajdują się też, jak dodali, Indie i Indonezja.