Od roku akademickiego 2012/2013 oferta Uniwersytetu Przyrodniczego poszerzy się o pięć nowych kierunków studiów.

Jednym z nich jest bezpieczeństwo żywności. Studia te łączą wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, weterynaryjnych i technologicznych. - Bezpieczeństwo żywności to najważniejsze żądanie i oczekiwanie konsumentów. Zdobyta wiedza pozwoli absolwentom na merytoryczny nadzór i kontrolę nad kolejnymi etapami wytwarzania żywności; umożliwi ocenę surowców i produktów żywnościowych, pozwoli zidentyfikować zagrożenia na każdym etapie produkcji, można powiedzieć "od pola do stołu" - powiedział kierownik Pracowni Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego prof. Zygmunt Litwińczuk.

Studenci będą poznawać procesy produkcji żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, sposoby jej przetwarzania, pakowania czy transportu. Będą też zdobywać wiedzę na temat genetycznego modyfikowania oraz wzbogacania żywności w dodatkowe składniki, sposobów podnoszenia jej jakości, ale również płynące z tego zagrożenia.

Absolwenci będą mogli uzyskać specjalny certyfikat "asystenta systemu zarządzania jakością" uznawany w Unii Europejskiej. Tacy specjaliści znajdą zatrudnienie zarówno w zakładach przetwórstwa i produkcji żywności, jak i w laboratoriach czy instytucjach zajmujących się kontrolą żywności, np. służbach sanitarnych czy celnych.

Kadrę wspierającą rolników w sprawach ochrony roślin ma przynieść utworzenie kierunku - ochrona roślin i kontrola fitosanitarna. Ma to związek z dyrektywą unijną nakładającą na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia zintegrowanych zasad ochrony roślin i w związku tym zapewnienia rolnikom odpowiednich usług doradczych w tym zakresie.

- Ministerstwo rolnictwa oraz komitet ochrony roślin PAN kilkakrotnie upominali się o ten kierunek, motywując swój apel brakiem profesjonalnej kadry i merytorycznego wsparcia w realizacji unijnych zobowiązań - powiedziała kierownik Katedry Entomologii prof. Bożena Łagowska.

Program studiów obejmuje diagnozowanie i zwalczanie chorób i szkodników roślin, problematykę zrównoważonego stosowania pestycydów, zasady i sposoby zapobiegania obniżaniu plonów. Studenci będą też uczyć się opracowywania programów ochrony upraw oraz zasad kontroli sanitarnej surowców i produktów roślinnych. Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in. w ośrodkach doradztwa rolniczego, laboratoriach, placówkach zajmujących się kontrolą fitosanitarną.

Hodowla koni i różne sposoby ich wykorzystywania będą przedmiotem studiów na kierunku hipologia i jeździectwo. Studenci będą tam zdobywać wiedzę o fizjologii i budowie koni, rasach, metodach i zasadach chowu, ale też o prowadzeniu ośrodków jeździeckich, formach użytkowania koni np. w agroturystyce, sportach konnych. W programie studiów jest praktyczna nauka jazdy konnej. Wiedza zdobyta na studiach ma ułatwić absolwentom zdobywanie różnych uprawnień i specjalizacji np. instruktora rekreacyjnej jazdy konnej, sędziego Polskiego Związku Jeździeckiego czy instruktora hipoterapii (forma rehabilitacji psycho-ruchowej osób niepełnosprawnych).

W nowym roku akademickim rozpoczną się też studia z inżynierii bezpieczeństwa oraz inżynierii chemicznej i przemysłowej. Pierwszy kierunek poświęcony jest zasadom bezpieczeństwa w stosowaniu, projektowaniu czy likwidowaniu urządzeń lub technologii używanych w różnych dziedzinach. Kierunek ten łączy wiedzę z nauk technicznych z kształceniem umiejętności opracowywania i organizowania zasad i systemów bezpieczeństwa pracy przy konkretnych procesach produkcyjnych czy instalacjach.

Inżynieria chemiczna i procesowa łączy natomiast wiedzę z zakresu nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych. Program studiów obejmuje m.in. przetwórstwo materiałów biologicznych, eksploatację maszyn, transport w systemie chłodniczym, projektowanie procesów chemicznych. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach przemysłu spożywczego, chemicznego, farmaceutycznego, energetycznego, elektronicznego.