Celem konkursu jest wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzanie aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego. Konkurs promuje także działania związane z zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców wsi.

W tegorocznej IV edycji konkursu łączna wartość nagród wynosi 60 tys. zł. Zostaną one przyznane w trzech kategoriach:

Najpiękniejsza wieś

Najpiękniejsza zagroda wiejska

Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie przez gminę udziału w terminie do 10 czerwca 2006. Dodatkowych informacji udziela

Wydział Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego.
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Terenów Wiejskich
ul. Powstańców 28, 40-039 Katowice
tel. +48 (32) 20 78 654

oraz Międzywydziałowe Zespoły Zadaniowe w Bielsku-Białej (tel. 0-33 81 36 380) i w Częstochowie

tel. (0-34 37 82 126).

Źródło: Wojeswództwo Śląskie