Jak udało się nam dowiedzieć łódzkie z rezerwy celowej budżetu państwa (Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych) otrzyma 2 890 000 zł, z czego samorządy gminne otrzymają 1 970 000 zł, powiatowe – 860 000 zł, a samorząd wojewódzki 60 000 zł. Każdy samorząd walczący z żywiołem dostanie do 100 tys. złotych.

Pieniądze te przeznaczone są na sfinansowanie najpilniejszych wydatków związanych z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej. Powinny być wydane przede wszystkim na zakup paliwa do pomp i pojazdów, worków, narzędzi, środków dezynfekcyjnych oraz na wynajem samochodów do przewozu ewakuowanych osób.

Źródło: farmer.pl