Pieniądze z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych można wykorzystać na realizację różnych przedsięwzięć, które poprawiają warunki pracy rolników. Co roku najwięcej pieniędzy pochłania i największym zainteresowaniem gmin cieszy się budowa i modernizacja dróg.

Wyremontowane drogi zapewniają bezpieczny i komfortowy dojazd do pól. Realizacja tych inwestycji polega najczęściej na położeniu utwardzonej nawierzchni, przygotowaniu zjazdów na pola uprawne oraz zapewnieniu odwodnienia drogi. W tym roku gminy zrealizują 105 takich zadań.

O tym jak ważnym narzędziem są dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych świadczy ogromne zainteresowanie programem ze strony samorządów. Środki zostały podzielone tak, by każda aplikująca gmina mogła liczyć na dofinansowanie jednej swojej inwestycji – mówi marszałek Piotr Całbecki. – Ten finansowy zastrzyk przełoży się na wymierny efekt – kilometry odnowionych dróg na wsi, z których korzystają mieszkańcy, a przede wszystkim rolnicy.

Na połowę lipca zaplanowano podpisanie umów na rekultywację gruntów, z 49 rolnikami indywidualnymi, którzy otrzymali w tym roku dotacje z FOGR. O dofinansowanie prac rekultywacyjnych, takich jak: przystosowanie gruntów do użytkowania rolniczego czy odkrzaczanie ziemi, budowa i renowacja zbiorników wodnych czy zagospodarowanie zrekultywowanych gruntów, mógł starać się każdy, kto posiada ziemię lub jest jej dzierżawcą.

Co roku zainteresowanie dotacjami z budżetu województwa w ramach FOGR było bardzo duże. O ubiegłorocznych dotacjach z FOGR pisaliśmy tutaj. W latach 2007–2009 przekazaliśmy dotację na realizację 330 zadań. Powstało 275 kilometrów dróg dojazdowych do gruntów rolnych i zrekultywowano 51 hektarów ziemi.

Źródło: UM/farmer.pl