Na takie działanie pozwoli nowelizacja ustawy o lasach, której projekt na wtorkowym posiedzeniu przyjęła Rada Ministrów.

- Uznaliśmy, że najważniejsze jest sformułowanie celu publicznego, który można sfinansować dzięki daninie, jaką nakładamy na Lasy Państwowe - zwrócił uwagę premier.

Szef rządu wyjaśnił, że środki, jakie posiadają LP, nie były do tej pory, oprócz podatku leśnego, obłożone żadną daniną. W latach 2014-2015, Lasy na rzecz budżetu dokonają wpłaty 1,6 mld zł (po 800 mln zł rocznie). Z tych pieniędzy, po 650 mln zł rocznie zostanie wykorzystanych w programie budowy i remontów dróg lokalnych. Różnica, czyli 150 mln zł zostanie przekazana do budżetu państwa. W latach 2014-2015 r. na program schetynówek rząd chce przeznaczyć, blisko 2,5 mld zł.

- Program (schetynówek - PAP) (...) ma znaczenie prorozwojowe. Taki impuls jest dla nas bardzo ważny. To nie są te wielkie autostrady tylko te, z których codziennie korzystają w Polsce lokalnej - powiedział Tusk. Ocenił, że z pieniędzy na budowę i remont dróg lokalnych powinni skorzystać mali i średni przedsiębiorcy.

Szef rządu poinformował również, że od 2016 r. danina przekazywana przez Lasy Państwowe będzie wynosić 2 proc. przychodów i powinna wynosić od 100 do 150 mln zł rocznie.

- Jest to wariant bezpieczny dla LP - podkreślił premier.

Szef rządu dodał, że w razie trudnej sytuacji Lasów, w 2015 r. rząd będzie mógł skorygować wysokość daniny. Jak wyjaśniło CIR, byłoby to możliwe np. w sytuacji wystąpienia szkody lub klęski żywiołowej, zmiany ceny sprzedaży drewna i popytu na nie, które mogłyby zagrozić realizacji planu gospodarczo-finansowego LP. Po 2016 r. to minister środowiska będzie mógł dokonać takiej korekty lub nawet odstąpić od takiej płatności.

Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa. Gospodaruje na prawie jednej trzeciej powierzchni Polski. Działa od 89 lat i zatrudnia 25 tysięcy ludzi.

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych jest realizowany od 2008 r. Jego pomysłodawcą był ówczesny minister spraw wewnętrznych i administracji Grzegorz Schetyna.