„Jesteśmy w ważnym momencie prac nad kształtem przyszłego systemu ubezpieczeń" - powiedział Tadeusz Nalewajk, zwracając się do uczestników spotkania. „Należy w tej reformie pogodzić potrzeby i interesy wszystkich zainteresowanych stron, biorąc pod uwagę zróżnicowanie polskiego rolnictwa. Mam nadzieję, że uda nam się wspólnie wypracować dobre propozycje w tej kwestii. Życzę sobie i państwu, aby nasza współpraca była owocna."
Po wręczeniu aktów mianowania odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników nowej kadencji.
Rada reprezentuje interesy ubezpieczonych i świadczeniobiorców Kasy wobec urzędu Prezesa KRUS i innych organów administracji państwowej. Członkowie Rady wybierani są na 3-letnią kadencję spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje zawodowe i społeczne rolników indywidualnych. Rada Rolników posiada uprawnienia kontrolne wobec Prezesa Kasy, sprawuje nadzór nad Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników, określa wymiar składki na samofinansujące się ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. (m)