Priorytetem PIORiN w tym roku jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności w zakresie zdrowia roślin, nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, rolnictwa ekologicznego, a także przestrzegania zakazu uprawy roślin GMO.

Nadrzędnym celem jest zwiększanie potencjału polskiego rolnictwa i rozwój eksportu towarów rolnych, dlatego niezmiernie ważna jest współpraca PIORiN ze środowiskami rolników i przedsiębiorców.

Większy nacisk powinien być kładziony na hodowlę roślin i nasiennictwo, które grają istotną rolę w zwiększaniu produktywności, zdrowotności i jakości produktów rolnych.