Początkowo piotrkowska Prokuratura Okręgowa odmawiała komentarzy w tej sprawie. Rzecznik zapewniła jednak, że udzieli nam wszelkich możliwych informacji, kiedy tylko będzie to możliwe. W przesłanym do prokuratury piśmie zapytaliśmy czego dotyczy postępowanie, ile osób zostało zatrzymanych w związku ze sprawą, czy i jakie przedstawiono im zarzuty, oraz jakie sankcje wobec nich wprowadzono i jakie grożą im konsekwencje?

Oto odpowiedzi, jakie uzyskaliśmy od Rzeczniczki Prasowej Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim Magdaleny Czołnowskiej-Musioł:

„Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Tryb, prowadzi dwa śledztwa w sprawie
zaistnienia w okresie co najmniej od grudnia 2020 r. do maja 2021 r. w kilku
miejscowościach województwa łódzkiego niedopełnienia obowiązków, przez
urzędowych lekarzy weterynarii, działających w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, poprzez poświadczanie nieprawdy w świadectwach zdrowia trzody chlewnej, która w rzeczywistości nie została przez nich poddana badaniom, a które to okoliczności mają istotne znaczenie prawne, tj. o czyny z art. 231 § 2 kk w zb. z art. 271 § 1 i 3 kk i inne.

W dniu 07.12.2021 r. funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi w ramach wspomnianych wyżej postępowań dokonali zatrzymania łącznie 23 osób (w tym czterech lekarzy weterynarii i 19 hodowców trzody chlewnej). Zgromadzony dotychczas materiał dowodowy dał podstawy do przedstawienia zarzutów, wobec wszystkich zatrzymanych osób, w tym trzem urzędowym lekarzom weterynarii o poświadczanie nieprawdy w świadectwach zdrowia trzody chlewnej, a pozostałym osobom prowadzącym gospodarstwa hodowlane oraz lekarzowi weterynarii zarzuty związane z nakłanianiem urzędowych lekarzy weterynarii do wystawiania poświadczających nieprawdę świadectw zdrowia dla trzody chlewnej oraz posługiwania się tymi dokumentami.

Po zrealizowaniu czynności procesowych w dniach 7 i 8 grudnia 2021 roku
Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim zastosowała wobec podejrzanych nieizolacyjne środki zapobiegawcze, a dodatkowo wobec lekarzy weterynarii środek w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych.

Ze względu na rozwojowy charakter śledztwa, kierując się dobrem postępowania przygotowawczego, nie można na obecnym etapie udzielić bardziej szczegółowych informacji.
Najsurowsze zagrożenie karne spośród czynów przedstawionych podejrzanym w przewiduje przepis art. 231 §2 kk - jest to kara do 10 lat pozbawienia wolności, jednak mając na względzie możliwość przyjęcia , iż podejrzani uczynili sobie z popełnienia czynów zabronionych stałe źródło dochodu, zgodnie z art. 65§lkk podejrzanym może grozić kara przewidziana za dane przestępstwo w wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, a można ją wymierzyć do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.”