Jak dowiadujemy się z komunikatu na stronie internetowej RDOŚ w Katowicach, do hodowców trafiło 10 zestawów pastuchów elektrycznych: 8 do ochrony zwierząt hodowlanych przed wilkami i 2 do ochrony pasiek pszczelich przed niedźwiedziami. Ponadto właściciele stad otrzymali 10 pistoletów sygnałowo-hukowych do wystrzeliwania nabojów hukowych i rac, dla ochrony przed drapieżnikami. Hodowcom przekazano także 10 zestawów fladr, do zabezpieczenia miejsc wypasu i koszarów dla owiec.

"Zestawy trafiły w pierwszej kolejności do hodowli o dużym pogłowiu zwierząt oraz tych, w których w ubiegłym roku wystąpiły szkody spowodowane przez duże ssaki drapieżne. W południowej części województwa śląskiego, na terenie Beskidu Małego, Żywieckiego i Śląskiego, występuje ok. 30 wilków, 20 rysi i 5 niedźwiedzi brunatnych" - informuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach.Urządzenia zostały zakupione ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Z oficjalnych danych wynika, że od początku roku na terenie województwa doszło do 3 ataków wilków i jednej szkody wyrządzonej przez niedźwiedzia. W ubiegłym roku takich szkód odnotowano łącznie 31. W 27 przypadkach dokonały ich wilki, w 3 niedźwiedź, a w jednym ryś.