W dniu 25 lipca 2013 r. PKM Duda poinformował o odnowieniu finansowania w postaci faktoringu, zawierając dzień wcześniej umowę z BZ WBK Factor Sp. z o.o.. wyspecjalizowaną spółką faktoringową z Grupy Banku Zachodniego WBK.
Istotną zmianą w stosunku do pierwotnej umowy faktoringowej podpisanej w dniu 22 lutego 2012 r. z Kredyt Bankiem SA, który z dniem 4 stycznia 2013 r. połączył się z Bankiem Zachodnim WBK, jest przejęcie przez factora ryzyka niewypłacalności w odniesieniu do 90 proc. wierzytelności (tzw. faktoring bez regresu).

BZ WBK Factor udzielił Spółce limitu, rozumianego jako maksymalna wartość wykupionych wierzytelności, w wysokości 27 777 000 zł. Umowa factoringowa zawarta została na czas nieokreślony. Odsetki w okresie finansowania obliczane będą według stawki WIBOR 1M, powiększonej o marżę BZ WBK Factor.

Wcześniej PKM Duda SA z sukcesem zakończyła negocjacje w sprawie przedłużenia finansowania w postaci kredytów obrotowych z dwoma bankami. Najpierw zagwarantowała sobie odnowienie finansowania podpisując w dn. 26 czerwca br. umowę kredytu w rachunku bieżącym z bankiem Credit Agricole Bank Polska SA.

Przedmiotem umowy było udzielenie kredytu w maksymalnej łącznej wysokości 15 mln zł, a celem refinansowanie kredytu w innym banku lub finansowanie kapitału obrotowego. Spółka odnowiła również umowę kredytu obrotowego w Banku Zachodnim WBK, wydłużając okres kredytowania o kolejne 12 miesięcy. Finansowanie zostało udzielone w maksymalnej wysokości 10 mln zł.

- Branża mięsna w dalszym ciągu funkcjonuje w trudnym otoczeniu rynkowym. W sytuacji, w której wiele podmiotów boryka się z bieżącymi problemami płynnościowymi, odnowienie finansowania gwarantującego stabilne funkcjonowanie uważam za duży sukces Spółki. Dodatkowo, renegocjując umowę faktoringową udało nam się w znacznym stopniu przenieść ryzyko związane ze ściąganiem należności na faktora, dzięki czemu proces zarządzania należnościami od odbiorców będzie efektywniejszy - skomentował Rafał Oleszak, wiceprezes Zarządu ds. finansowych PKM Duda SA